Stortkoker ADC ArcheoProjecten

ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort deed archeologisch onderzoek in de Vecht omdat deze uitgebaggerd werd.
De baggertechniek moest geoptimaliseerd worden, dit omdat bij het terug zetten van het slib het water sterk vertroebelde, dit moest worden beperkt.
De baggertechniek moest worden aangepast, b.v. door middel van een stortkoker waardoor het slip diep onder het water oppervlakte geloosd kan worden is hiervoor een optie.
Wij hebben voor dit doel een deelbare en lichtgewicht aluminium stortkoker gemaakt.