KNRM pakkendroger

Aangezien het reddingstation Zandvoort binnenkort nieuwe overlevingspakken krijgt, was een aangepaste pakkendroger nodig. Lasbedrijf Lasklus Nederland kreeg de aanvraag en bood aan om het maken en plaatsen in het boothuis van Zandvoort te sponsoren.

Annelies Koolen Donateurs administratie KNRM:
“de koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) is u zeer erkentelijk dat u op factuur, betreffende pakkendroger, een volledige sponsorkorting heeft willen toepassen. Wij danken u hiervoor zeer hartelijk. Met deze gift levert u een belangrijke bijdrage aan de continuering van het ongesubsidieerde reddingswerk, dat sinds 1824 op deze wijze kan worden uitgevoerd.”