Brommer frame

Bij deze oldtimer brommer is het achterspatbord zover weg gerot dat restaureren niet meer mogelijk was.
Dan maar een geheel nieuwe aan het frame lassen.