Boomplinten gemeente Amersfoort

Boomplinten van staal zijn kant en klaar te koop, echter boomplinten die om bestaande bomen heen moeten niet.
Deze boomplinten moeten deelbaar zijn en daarna weer aaneengesloten kunnen worden.
Hiervoor hebben wij een oplossing bedacht en mochten er 56 stuks leveren aan de gemeente Amersfoort.
Deze boomplinten liggen om de bomen in de stationsstraat.