Balkon inkorten

Bij een klant waren de twee stalen balkon consoles compleet doorgeroest.
Aangezien er geen gebruik werd gemaakt van dit balkon vroeg hij of het mogenlijk was om er een zogenaamd frans balkon van te maken.
En zo werd het balkon een frans balkon.