Waterleiding

Bij de renovatie kwamen stalen waterbuizen tevoorschijn die vlak boven de vloer waren doorgerot.
Daar kan geen draad meer op getapt worden, wat doe je dan?
Precies je laat ons er nieuwe sokken op lassen.